Bien Hoa Universe Complex
TP.HCM: Nhiều chung cư không có hệ thống PCCC

TP.HCM: Nhiều chung cư không có hệ thống PCCC

Hiện TP. Thủ Đức (TP.HCM) có 5 chung cư đủ điều kiện nhưng chưa có ban quản trị, 23 chung cư chưa đủ điều kiện bầu ban quản trị, do chưa tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu. Ngoài ra, có 37 chung cư chưa được bàn giao kinh phí bảo trì, 8 chung cư có hệ thống phòng cháy chữa cháy xuống cấp, 9 chung cư không có hệ thống phòng cháy chữa cháy.