Bien Hoa Universe Complex
SHI: Nợ phải trả gấp đôi vốn chủ sở hữu, dòng tiền kinh doanh âm

SHI: Nợ phải trả gấp đôi vốn chủ sở hữu, dòng tiền kinh doanh âm

Kết thúc quý 1/2021, nợ phải trả tại CTCP Quốc tế Sơn Hà (MCK: SHI) ghi nhận gần 3.043 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần vốn chủ sở hữu (gần 1.360 đồng). Hơn nữa, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tại SHI âm hơn 131 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2020 đạt hơn 103 tỷ đồng.