Bien Hoa Universe Complex
Sóng F0 và một thị trường chứng khoán “cảm xúc”

Sóng F0 và một thị trường chứng khoán “cảm xúc”

Thị trường chứng khoán năm 2020 gọi tên những nhà đầu tư “F0” khi lượng đăng ký mở tài khoản tăng kỷ lục. Dòng tiền F0 không chỉ tạo động lực mà còn mang tới sắc màu cảm xúc mới cho thị trường chứng khoán.